17741 thước kéo 5m sợi thép, vỏ nhựa, bản rộng 19mm

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 17741

Vỏ nhựa, sợi thép
Thang đo: 5m
Độ rộng bản thước: 19mm
Khoen móc đầu thước: bằng thép
Đáp ứng tiêu chuẩn: EC II. Hàng ngưng sản xuất

Mô tả

17741 thước kéo 5m sợi thép, vỏ nhựa, bản rộng 19mm

Sản phẩm tương tự