181807 Thước đo chu vi 7220-8500mm, inox, vạch chia khắc laser

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 181807

Thang đo chu vi 7220-8500mm
Thang đo đường kính: Ø2300-2700mm
Độ chính xác: ±0.1mm
Vật liệu bằng inox, vạch chia khắc laser.
Tiêu chuẩn DIN 2004/22/ECI or ECII.
Sản xuất tại Đức.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

181807 Thước đo chu vi 7220-8500mm, inox, vạch chia khắc laser

Sản phẩm tương tự