201084 Thước cặp điện tử đo trong 30-300mm, inox, ngàm đặc biệt

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 201084

Thang đo: 30-300mm
Độ chính xác: ± 0.01mm
Vật liệu: inox
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 40050/ IEC 60529.
Xuất xứ: Đức

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

201084 Thước cặp điện tử đo trong 30-300mm, inox, ngàm đặc biệt

Sản phẩm tương tự