2309 – Thước panme điện tử đo lỗ cò xiết, 6 – 300mm, IP67 Vogel Germany

Mã: 2309-

2309 – Thước panme điện tử đo lỗ cò xiết, 6 – 300mm, IP67 Vogel Germany

Giá từ: 39.900.000119.800.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Mô tả

2309 – Thước panme điện tử đo lỗ cò xiết, 6 – 300mm, IP67 Vogel Germany

  Mã sp Giá Mua Thang đopa_dung-sai-maxĐộ chính xác
230976 40.800.000
6-8mm±0.001mm
230977 39.900.000
8-10mm±0.001mm
230978 42.200.000
10-12.5mm±0.001mm
230979 42.800.000
12.5-16mm±0.001mm
230980 45.400.000
16-20mm±0.001mm
230981 48.300.000
20-25mm±0.001mm
230982 52.100.000
25-35mm±0.001mm
230983 47.900.000
35-50mm±0.001mm
230984 49.100.000
50-65mm±0.001mm
230985 59.700.000
65-80mm±0.001mm
230986 61.900.000
80-100mm±0.001mm
230987 61.600.000
100-125mm±0.001mm
230988 65.300.000
125-150mm±0.001mm
230989 69.200.000
150-175mm±0.001mm
230990 72.300.000
175-200mm±0.001mm
230991 95.100.000
200-225mm±0.001mm
230992 104.900.000
225-250mm±0.001mm
230993 108.700.000
250-275mm±0.001mm
230994 119.800.000
275-300mm±0.001mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần