2364- Thước panme đo lỗ điện tử 100 – 350mm, độ chính xác 0.001 Vogel

Mã: 23647-

2364 Thước panme đo lỗ điện tử 100 – 350mm, độ chính xác 0.001 Vogel

Mô tả

2364 Thước panme đo lỗ điện tử, với 10 thang đo khác nhau từ 100 – 350mm, độ chính xác 0.001, hoạt động chính xác ổn định.

Mã sp Giá Mua Thang đoĐộ chính xácpa_dung-sai-max
236471 Liên hệ
100-125mm±0.001mm-
236472 Liên hệ
125-150mm±0.001mm-
236473 Liên hệ
150-175mm±0.001mm-
236474 Liên hệ
175-200mm±0.001mm-
236475 Liên hệ
200-225mm±0.001mm-
236476 Liên hệ
225-250mm±0.001mm-
236477 Liên hệ
250-275mm±0.001mm-
236478 Liên hệ
275-300mm±0.001mm-
236479 Liên hệ
300-325mm±0.001mm-
236480 Liên hệ
325-350mm±0.001mm-
  • Chờ nhập 4-8 tuần

Sản phẩm tương tự