Bộ chuẩn song song 112 miếng 350005, chất liệu thép, cấp chính xác class 0, VOGEL Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350005

Bộ khối chuẩn dung sai class 2 thang đo cực nhỏ để kiểm tra các loại thước cặp, panme, máy đo. Độ chính xác cao, dung sai class 0 Vogel

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

350005 bộ chuẩn song song 112 miếng cấp chính xác class 0, vật liệu bằng thép. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 3650. Bao gồm 01 miếng 1.0005mm, 09 mẫu từ 1.0001 đến 1.009 có bước nhảy 0.001mm, 49 mẫu 1.01 đến 1.49mm bước 0.01mm, 49 mẫu từ 0.5 – 24.5mm bước nhảy 0.5mm, 04 mẫu từ 10 – 100mm, bước 25.0mm

350005 bộ chuẩn song song 112 căn mẫu bằng thép

  • Vật liệu: bằng thép đặc biệt
  • Đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 3650.
  • Chống ứng suất mỏi, đã qua xử lý đặc biệt
  • Mỗi căn mẫu có mã hiệu riêng biệt
  • 01 miếng 1.0005mm
  • 09 size: 1.001 đến 1.009mm bước nhảy 0.001mm
  • 49 size: 1.01 đến 1.49mm, bước 0.01mm
  • 49 size: 0.5 – 24.5mm, bước 0.5mm
  • 04 size: 10 – 100mm, bước 25.0
  • Trọng lượng: 4680g

Sản phẩm tương tự