100S Bộ cờ lê 2 đầu miệng 6–12 loại hệ mét, Elora

Mã: 100S-M

Bộ cờ lê 2 đầu miệng 6–12 món, hệ mét. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Sản xuất tại Đức

Giá từ: 1.470.0004.520.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Mô tả

100S Series Bộ cờ lê 2 đầu miệng 6–12 size chi tiết, hệ mét, DIN 3110, Elora Germany.

Model Số chi tiết Thành phần (mm) Trọng lượng
100S 6M 6 8×9, 10×11, 12×13, 14×15,16×17, 18×19 615g
100S 8M 8 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 820g
100S 8DIN 8 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 890g
100S 10M 10 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22,
21×23, 24×27
1520g
100S 10DIN-1 10 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22, 24×26, 27×32 1617g
100S 101M 10 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32 1715g
100S 101DIN 10 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22, 24×26, 30×34 1800g
100S 12M 12 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 2280g
100S 12DIN 12 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 27×32 30×34 2610g
100S 6MSB 6 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15,16×17 495g
100S 8MSB 8 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 878g
100S 8SBDIN 8 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15,16×17, 18×19, 21×22 830g
Mã sp Giá Mua Số chi tiếtT.phần
100S 6M 1.560.000
68x9-18x19mm
100S 8M 2.120.000
86x7-20x22mm
100S 8DIN 2.170.000
86x7-21x22mm
100S 10M 3.020.000
106x7-24x27mm
100S 10DIN-1 3.490.000
106x7-27x32mm
100S 101M 3.320.000
106x7-30x32mm
100S 101DIN 3.430.000
106x7-30x34mm
100S 12M 4.280.000
126x7-30x32mm
100S 12DIN 4.520.000
126x7-30x34mm
100S 6MSB 1.470.000
66x7-16x17mm
100S 8MSB 2.210.000
86x7-20x22mm
100S 8SBDIN 2.240.000
86x7-21x22mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục:

Sản phẩm tương tự