Bộ cảo sơ mi K-16, xylanh động cơ đốt trong. KUKKO Made in Germany.

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước


Bộ vam tháo sơmi động cơ đốt trong, máy phát, xylanh, ống lót Cylinder liner puller set. Đường kính trong từ Ø60 đến Ø155mm. Gồm 4 chi tiết hoàn chỉnh, đựng trong vali chuyên dụng. Kukko – Made in Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

K-16 bộ cảo sơ mi, xylanh động cơ đốt trong Kukko – Made in Germany.