21- Đầu nở cảo trong cho bạc đạn, ống lót, độ mở 12-16mm

Mã: 21-

Đầu nở cho bộ cảo trong của Kukko dùng để kết nối với búa trượt hoặc vai cảo, độ mở từ 12-16mm dành cho vòng bi cỡ nhỏ.

Mô tả

Hỗ trợ tháo các vòng bi mã chuẩn ISO: 6001; 6201; 6301; 6801; 6901; 16001; 16101; 61801; 61901; 62201; 62301; 6002; 6202; 6302; 6802; 6902; 16002; 61802; 61902

Hỗ trợ kết nối búa trượt mã 20-0 của Kukko (Option).

Hỗ trợ kết nối vai cảo mã 22-1 của Kukko (Option).

  • Độ mở của đầu nở: 12- 16mm
  • Độ sâu đầu nở: 25mm
  • Chiều dài tổng: 72mm
  • Trọng lượng: 0.11kg
  Mã sp Mua Độ mở ngàmĐộ sâu ngàm kẹpChiều dài tổng
21-0
5-8mm14mm73mm
21-00
6-10mm14mm73mm
21-01
8-12mm14mm73mm
21-02
10-14mm14mm73mm
21-1
12-16mm25mm72mm
21-2
14-19mm27mm72mm
21-3
18-23mm35mm89mm
21-4
20-30mm40mm92mm
21-5
28-40mm23mm101mm
21-6
35-46mm50mm113mm
21-7
45-58mm85mm135mm
21-8
56-70mm85mm133mm
21-9
70-100mm95mm166mm
21-89
56-110mm120mm187mm
21-90
100-200mm175mm220mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần

Lựa chọn thêm nếu cần

Mã sp Mua Hình Sản phẩm
22-0
búa trượt kukko 20-0 22-0 Búa trượt đối trọng, khối lượng 0,5kg khoảng trượt 200mm

Búa trượt cho cảo vòng bi từ bên trong của Kukko. Trọng lượng 500g dùng để giật vòng bi từ bên trong bằng tay không, sản xuất tại Đức.

  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: