5825 – Dùi nhọn 6mm cán bằng gỗ Kirschen – Made in Germanny

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 5825

Dùi nhọn có đường kính thân 6mm, cán bằng gỗ tiện. Chiều dài tổng thể 110mm.

Giá từ: 130.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

5825 – Dùi nhọn 6mm cán bằng gỗ Kirschen – Made in Germanny

Dùi nhọn 6mm cán bằng gỗ Kirschen Germany