LAX400 Máy laser xây dựng đa tia, khoảng cách 20m, độ chính xác ± 0.3 mm/m

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: LAX400

Cấp bảo vệ: IP54.
Công suất phát laser: < 1 mW (nhỏ hơn 1 miliwat).
Bước sóng laser: 635 nm.
Khoảng tự hiệu chuẩn mức: xấp xỉ ±4.0 độ.
Độ chính xác thủy chuẩn: ± 0.3 mm/m – Độ chính xác chùm tia laser: ± 0.3mm/m.
Độ thẳng tia laser: ± 0.2 mm/m – Độ chính xác góc vuông 90 độ: ± 0.3 mm/m.
Sản xuất tại Đức.

 

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

LAX400 Máy laser xây dựng đa tia, khoảng cách 20m, độ chính xác ± 0.3 mm/m