341427 Lưỡi tiện ren bulong hệ mét tiêu chuẩn ISO 261

Mã: 3414 series

Lưỡi tiện ren bulong hệ mét tiêu chuẩn ISO 261 (DIN 13). Sử dụng trên máy REMS Magnum up to 2″. Lưỡi được đúc bằng thép đặc biệt chất lượng cao, được tôi và làm cứng hoàn toàn.

Giá từ: 10.400.00016.770.000
VAT 10%
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)

Mô tả

Lưỡi tiện ren bulong hệ mét tiêu chuẩn ISO 261 (DIN 13)

Mã sp Giá Mua Kiểu ren
341427 RHSS 15.550.000
M8
341428 RHSS 15.550.000
M10
341426 RWS 10.400.000
M6
341427 RWS 10.400.000
M8
341428 RWS 10.400.000
M10
341429 RWS 10.400.000
M12
341430 RWS 10.400.000
M14
341431 RWS 10.400.000
M16
341432 RWS 10.400.000
M18
341433 RWS 10.400.000
M20
341434 RWS 10.400.000
M22
341435 RWS 10.400.000
M24
341436 RWS 10.400.000
M27
341437 RWS 10.400.000
M30
341438 RWS 11.200.000
M33
341439 RWS 11.200.000
M36
341440 RWS 11.200.000
M39
341441 RWS 11.200.000
M42
341442 RWS 11.200.000
M45
341443 RWS 11.200.000
M48
341444 RWS 11.200.000
M52
341445 RHSS 16.770.000
M56
341446 RHSS 16.770.000
M60
  • Chờ nhập 4-8 tuần