HMS- Mũi khoan từ thép hợp kim đường kính Ø12-100mm, khoan sâu 35mm Euroboor

Mã: HMS

Giá từ: 1.632.0007.854.000
VAT 10%
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)

Mô tả

Mũi khoan từ bằng thép hợp kim TCT khả năng khoan sâu tối đa 35 mm. Dùng kết hợp với máy khoan từ để khoan cả trên phôi tấm và phôi tròn. Biên dạng răng được thiết kế đặc biệt giúp cắt sạch ba via. Lượng ăn dao cao, giảm ma sát, ít sinh nhiệt. Chất lượng lỗ khoan cao, tuổi thọ mũi khoan được kéo dài.

HMX series chuyên dùng khoan các vật liệu siêu cứng như thép HARDOX, inox và kể cả là thép đường ray xe lửa. Vì thế nếu mục đích sử dụng thấp hơn chỉ cần dùng để khoan gang, đồng, thép mềm, nhựa,.. thì bạn nên chọn loại mũi khoan bằng thép gió HSS để tiết kiệm chi phí. Các mũi khoan từ bằng thép gió các bạn có thể tham khảo như: HCY, HCX, HCS,..

Model mũi khoan từ thép hợp kim sẽ có hai kiểu chuôi là Weldon có mã là HMS hoặc Nitto/Weldon sẽ có mã là HMSU (Universal). Các size từ Ø12mm đến Ø60mm có đường kính chuôi là 19.05mm (3/4″). Các size từ Ø61mm đến Ø200mm có đường kính chuôi là 31.75mm (1.1/4″). Các bạn chọn mua nhớ lưu ý để chọn loại phù hợp với máy khoan hoặc có thể điện thoại trực tiếp hotline để được tư vấn tận răng.

Mã sp Giá Mua Đường kínhKhoan sâuKiểu chuôi
HMS.120 1.632.000
Ø12mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.130 1.632.000
Ø13mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.140 1.683.000
Ø14mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.170 1.768.000
17mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.180 1.768.000
Ø18mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.190 1.768.000
19mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.200 1.768.000
Ø20mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.210 1.785.000
21mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.220 1.785.000
Ø22mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.240 1.785.000
24mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.260 1.870.000
26mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.270 1.870.000
27mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.290 1.870.000
29mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.310 2.193.000
31mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.320 2.193.000
32mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.340 2.227.000
34mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.350 2.227.000
35mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.360 2.499.000
36mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.370 2.499.000
37mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.380 2.533.000
38mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.390 2.533.000
39mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.400 2.499.000
40mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.410 3.009.000
41mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.430 3.009.000
43mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.440 3.009.000
44mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.450 3.009.000
45mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.460 3.264.000
46mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.470 3.264.000
47mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.480 3.264.000
48mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.490 3.366.000
49mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.500 3.417.000
50mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.510 3.774.000
51mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.520 3.927.000
52mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.530 3.927.000
53mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.540 4.182.000
54mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.550 4.182.000
55mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.560 4.284.000
56mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.570 4.488.000
57mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.580 4.488.000
58mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.590 4.692.000
59mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.600 4.743.000
60mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.610 4.896.000
61mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.620 4.998.000
62mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.630 5.304.000
63mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.640 5.406.000
64mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.650 5.559.000
65mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.660 6.018.000
66mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.670 6.069.000
67mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.680 6.324.000
68mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.700 6.579.000
70mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.750 7.038.000
75mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.720 6.834.000
72mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.800 7.854.000
80mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.740 7.038.000
74mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.280 1.870.000
28mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.420 3.009.000
42mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.120 Liên hệ
Ø12mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.130 Liên hệ
Ø13mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.140 Liên hệ
Ø14mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.150 Liên hệ
Ø15mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.150 Liên hệ
Ø15mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.160 Liên hệ
Ø16mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.160 Liên hệ
Ø16mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.170 Liên hệ
17mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.180 Liên hệ
Ø18mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.190 Liên hệ
19mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.200 Liên hệ
Ø20mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.210 Liên hệ
21mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.220 Liên hệ
Ø22mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.230 Liên hệ
23mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.230 Liên hệ
23mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.240 Liên hệ
24mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.250 Liên hệ
25mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.250 Liên hệ
25mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.260 Liên hệ
26mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.270 Liên hệ
27mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.290 Liên hệ
29mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.300 Liên hệ
30mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.300 Liên hệ
30mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.310 Liên hệ
31mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.320 Liên hệ
32mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.330 Liên hệ
33mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.330 Liên hệ
33mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.340 Liên hệ
34mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.350 Liên hệ
35mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.360 Liên hệ
36mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.370 Liên hệ
37mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.380 Liên hệ
38mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.390 Liên hệ
39mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.400 Liên hệ
40mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.410 Liên hệ
41mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.430 Liên hệ
43mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.440 Liên hệ
44mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.450 Liên hệ
45mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.460 Liên hệ
46mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.470 Liên hệ
47mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.480 Liên hệ
48mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.490 Liên hệ
49mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.500 Liên hệ
50mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.510 Liên hệ
51mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.520 Liên hệ
52mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.530 Liên hệ
53mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.540 Liên hệ
54mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.550 Liên hệ
55mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.560 Liên hệ
56mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.570 Liên hệ
57mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.580 Liên hệ
58mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.590 Liên hệ
59mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.600 Liên hệ
60mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.610 Liên hệ
61mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.620 Liên hệ
62mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.630 Liên hệ
63mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.640 Liên hệ
64mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.650 Liên hệ
65mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.660 Liên hệ
66mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.670 Liên hệ
67mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.680 Liên hệ
68mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.690 Liên hệ
69mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.690 Liên hệ
69mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.700 Liên hệ
70mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.900 Liên hệ
90mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.900 Liên hệ
90mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.750 Liên hệ
75mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.720 Liên hệ
72mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.780 Liên hệ
78mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.780 Liên hệ
78mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.800 Liên hệ
80mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.820 Liên hệ
82mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.820 Liên hệ
82mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.850 Liên hệ
85mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.850 Liên hệ
85mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.880 Liên hệ
Ø88mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.880 Liên hệ
Ø88mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.920 Liên hệ
92mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.920 Liên hệ
92mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.950 Liên hệ
95mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.950 Liên hệ
95mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.980 Liên hệ
98mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.980 Liên hệ
98mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.1000 Liên hệ
100mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.1000 Liên hệ
100mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.740 Liên hệ
74mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.280 Liên hệ
28mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.420 Liên hệ
42mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.710 Liên hệ
71mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.710 Liên hệ
71mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.730 Liên hệ
73mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.730 Liên hệ
73mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.760 Liên hệ
76mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.760 Liên hệ
76mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.770 Liên hệ
77mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.770 Liên hệ
77mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.790 Liên hệ
79mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.790 Liên hệ
79mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.810 Liên hệ
81mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.810 Liên hệ
81mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.830 Liên hệ
83mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.830 Liên hệ
83mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.840 Liên hệ
84mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.840 Liên hệ
84mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.860 Liên hệ
86mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.860 Liên hệ
86mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.870 Liên hệ
87mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.870 Liên hệ
87mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.890 Liên hệ
89mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.890 Liên hệ
89mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.910 Liên hệ
91mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.910 Liên hệ
91mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.930 Liên hệ
93mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.930 Liên hệ
93mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.940 Liên hệ
94mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.940 Liên hệ
94mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.960 Liên hệ
96mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.960 Liên hệ
96mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.970 Liên hệ
97mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.970 Liên hệ
97mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.990 Liên hệ
99mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.990 Liên hệ
99mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục:

Sản phẩm tương tự