Panme cơ đo bánh răng 2309, từ 0 – 250mm, độ chính xác ±0.01mm, VOGEL Germany

Mã: 2309 Series

Thang đo: 0 – 250m.
Đường kính chuôi: Ø20mm.
Bước dịch chuyển: 0.5mm.
Hàng chính hãng Vogel.
Sản xuất tại Đức.

Mô tả

2309 Series Panme cơ đo bánh răng 0 – 250mm, độ chính xác ±0.01mm

Precision Gear Tooth Outside Micrometer
DIN 863
• to measure over-pin diameter of external gears
• drum and sleeve matt chrome finish
• interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules
• borehole for measuring ball holder-ø 3.0 mm, hardened measuring balls
• frame hammer blow grey lacquered, with insulation plates
• locking wheel for quick and precise fixing
• with ratchet for constant measuring pressure
• delivery without measuring ball holder, see on page 110

 

Mã sp Mua Thang đoĐộ chính xácDung sai toàn tầm
230901
0-25mm±0.01mm± 0.002mm
230902
25-50mm±0.01mm± 0.002mm
230903
50-75mm±0.01mm± 0.003mm
230904
75-100mm±0.01mm± 0.003mm
230905
100-125mm±0.01mm± 0.004mm
230906
125-150mm±0.01mm± 0.004mm
230907
150-175mm±0.01mm± 0.004mm
230908
175-200mm±0.01mm± 0.004mm
230909
200-225mm±0.01mm± 0.005mm
230910
225-250mm±0.01mm± 0.005mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: