Tay cầm cho đầu cờ lê chống xoay Alkitronic

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: Backup Wrench Handle

Giá từ: 40.000.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Tay cầm cho đầu cờ lê chống xoay Alkitronic

Backup Wrench Handle and Back-Hold Cartridges

Danh mục: