2306 – Thước panme đo lỗ 6 – 300mm, IP67 Vogel Germany

Mã: 2306-

Thước panme đo lỗ 2306- thiết kế hiện đại, hoạt động chính xác, IP67, sản xuất tại Vogel Germany

Giá từ: 34.900.000115.300.000
VAT 10%
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)

Mô tả

Thước panme đo lỗ 6 – 300mm, IP67 Vogel Germany

panme đo lỗ 2306 8 - 300mm

Mã sp Giá Mua Độ chính xácThang đoDung sai toàn tầm
230631-BT 34.900.000
±0.001mm6-8mm± 0.004mm
230632-BT 34.900.000
±0.001mm8-10mm± 0.004mm
230633-BT 35.400.000
±0.001mm10-12.5mm± 0.004mm
230634-BT 35.900.000
±0.001mm12.5-16mm± 0.004mm
230635-BT 35.900.000
±0.001mm16-20mm± 0.004mm
230636-BT 42.700.000
±0.001mm20-25mm± 0.004mm
230637-BT 49.100.000
±0.001mm25-35mm± 0.004mm
230638-BT 50.900.000
±0.001mm35-50mm± 0.004mm
230639-BT 56.700.000
±0.001mm50-65mm± 0.005mm
230640-BT 56.700.000
±0.001mm65-80mm± 0.005mm
230641-BT 59.900.000
±0.001mm80-100mm± 0.005mm
230642-BT 62.400.000
±0.001mm100-125mm± 0.006mm
230643-BT 64.400.000
±0.001mm125-150mm± 0.006mm
230644-BT 70.300.000
±0.001mm150-175mm± 0.007mm
230645-BT 70.400.000
±0.001mm175-200mm± 0.007mm
230646-BT 90.700.000
±0.001mm200-225mm± 0.008mm
230647-BT 99.900.000
±0.001mm225-250mm± 0.008mm
230648-BT 103.500.000
±0.001mm250-275mm± 0.009mm
230649-BT 115.300.000
±0.001mm275-300mm± 0.009mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần