Thước thủy 320011, đo góc nghiêng 180° điện tử, độ chính xác 0.1°, VOGEL Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 320011

Kích thước: 50 x 63 x 32mm
Thang đo: ±180o, Xoay cả 2 chiều thước.
Độ chính xác trị đọc: ±0.1o.
Dung sai toàn tầm: ±0.1o.
Hàng chính hãng Vogel Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

320011 Thước thủy đo góc nghiêng 180° điện tử, độ chính xác 0.1°

Sản phẩm tương tự