Phụ kiện cho bộ bơm UHP2800BG – E1798 Tubing

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: E1798

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Bảng dưới sẽ là cơ sở để đối chiếu với hình ảnh sản phẩm tương ứng

REF NO. PARTS NO. DESCRIPTION QTY
1 UHP280D Hand Pump 1
2 E1800 Gland Nut 2
3 E1798 Tubing 1
4 E1802 Sleeve 2
5 E1797 Gauge Adaptor 1
6 E1803 Sleeve 2
7 E1801 Gland Nut 1
8 E1432 Tubing 1
9 E2161 Gland Nut 1
10 M0121 High Pressure Gauge 1
11 HS566 High Pressure Hose 1
12 B1160 Metal Box 1

Sản phẩm tương tự