Vai cảo kiểu trượt hay trạc 3 30-10-T, tạo góc 120 độ. KUKKO Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 30-10-T

Vai trượt của vam 3 càng chuyên dụng tháo vòng bi, có trong các bộ K-2030-10+; K-2030-10+S, K-2030-10+S-T. Cá bộ vam 3 càng có độ mở Ø130mm, tải trọng 3 tấn. KUKKO – Made in Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Vai cảo kiểu trượt hay trạc 3, tạo góc 120 độ. KUKKO

Sản phẩm tương tự