Dưỡng đo 4721, đường kính 1,0-25mm, 15-17 lá bằng thép và inox, VOGEL Germany

Mã: 4721 Series

Cữ đo bán kính tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Vật liệu: thép và inox.
Hàng chính hãng Vogel.
Sản xuất tại Đức.

Mô tả

4721 Series Dưỡng đo đường kính 1,0-25mm, 15-17 lá bằng thép và inox

4721 Series Dưỡng đo đường kính 1,0-25mm, 15-17 lá bằng thép 4721 Series Dưỡng đo đường kính 1,0-25mm, 15-17 lá bằng inox
Dưỡng đo, vật liệu bằng thép carbon Dưỡng đo, vật liệu bằng inox
Mã sp Mua Số láThang đoVật liệu
472105
341-7mmthép carbon
472106
327.5-15mmthép carbon
472107
3015.5-25mmthép carbon
472115
341-7mmInox
472116
327.5-15mmInox
472117
3015.5-25mmInox
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục:

Sản phẩm tương tự