Điêu khắc gỗ gồm nhiều dụng cụ khác nhau và mang tính tỉ mỉ. Tiêu biểu cho dòng công cụ này gồm đục – dao – nhíp – vồ – búa – chày – giấy nhám – gọt – tỉa.

Hiển thị tất cả 7 kết quả