Panme cơ đo trong là gì và có bao nhiêu loại thường sử dụng? Đối với người chuyên sử dụng thì câu trả lời khá đơn giản và cũng dễ gọi tên. Bản chất chúng là một vi kế (micrometer) dạng cơ, tức là bạn phải đọc trị số đo bằng mắt thường. Tên gọi đã cho thấy nó dùng để đo những chi tiết có độ chính xác cao. Nói cách khác panme cơ đo trong dùng để xác định kích thước bên trong phôi ở mức độ micromet. Dụng cụ cho phép bạn thực hiện phép đo với những chuyển dịch cực nhỏ.

Hiển thị tất cả 10 kết quả