Bộ shim chèn bằng inox hay miếng chêm chân máy. Chuyên dùng cho cân chỉnh đồng tâm trục máy móc. Vật liệu bằng Stainless Steel.

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn.