Chân đế máy khoan hay đồ gá cho khoan, mục đích giữ thẳng hướng cho mũi khoan.

Showing all 5 results