Bộ mũi khoan gỗ FAMAG tập hợp những size phổ biến nhất hay nhiều ứng dụng cần đến. Trong bộ sẽ gồm những kích thước tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đóng gói kiểu hộp nhựa hoặc hộp gỗ tùy theo.

Hiển thị tất cả 21 kết quả

Zalo OA