“Setting Ring Gauges” (hoặc còn gọi là “calibration rings”) là một loại dụng cụ đo lường được sử dụng chủ yếu trong ngành cơ khí và công nghiệp sản xuất. Chúng thường được sử dụng để kiểm tra, thiết lập, hoặc điều chỉnh các thiết bị đo lường khác, như micrometers và calipers.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về Setting Ring Gauges:

  1. Chất liệu: Chúng thường được làm từ thép đặc biệt, cứng, được mài mòn và lắp ráp một cách chính xác. Mô tả “special steel, hardened, finely ground and lapped” chỉ ra rằng chúng được sản xuất từ thép chất lượng cao, được xử lý nhiệt để đạt độ cứng cao, và sau đó được mài và lắp ráp để đảm bảo độ chính xác.
  2. Tiêu chuẩn: “DIN 2250 C, DIN ISO 286/1” chỉ đến các tiêu chuẩn Đức (DIN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) mà Setting Ring Gauges tuân thủ. Các tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác cho việc sản xuất và sử dụng của chúng.
  3. Ứng dụng: Khi muốn thiết lập hoặc kiểm tra một micrometer hoặc caliper, người dùng sẽ đặt cần đo của thiết bị vào Setting Ring Gauge. Kích thước nội địa của vòng là biết chính xác, do đó bất kỳ sự khác biệt nào giữa kích thước của vòng và số đo trên thiết bị đều cho thấy thiết bị đo có độ chính xác như thế nào.

Setting Ring Gauges là dụng cụ chính xác dùng trong việc kiểm tra và thiết lập các thiết bị đo lường khác.

“No-Go” nghĩa là gì?

Trong đo lường và kiểm tra, “No-Go” thường liên quan đến việc kiểm tra tiêu chuẩn hoặc phép đo để xác định xem một bộ phận hoặc linh kiện có đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không.

Khi nói đến các lỗ hoặc ren, “No-Go” thường ám chỉ:

  1. No-Go Gauge: Đây là một dụng cụ được thiết kế để kiểm tra xem một lỗ hoặc ren có quá lớn không. Nếu No-Go gauge có thể đi vào lỗ hoặc vít vào ren một cách dễ dàng, điều này có nghĩa là lỗ hoặc ren không đáp ứng tiêu chuẩn và không được chấp nhận.
  2. Phần “No-Go” của một gauge kép: Một số gauge có cả phần “Go” và “No-Go”. Phần “Go” kiểm tra xem một lỗ hoặc ren có đủ lớn không, trong khi phần “No-Go” kiểm tra xem nó có quá lớn không.

Ví dụ: Khi kiểm tra một lỗ với một gauge kép, nếu phần “Go” vào được nhưng phần “No-Go” không vào được, lỗ đó được coi là đáp ứng tiêu chuẩn. “No-Go” trong kiểm tra đo lường là một cách để xác định xem một bộ phận hoặc linh kiện có vượt quá giới hạn kích thước cho phép hay không.

Hiển thị tất cả 3 kết quả