Là khối có độ chính xác cao nhất để kiểm tra, hiệu chuẩn các loại thước như thước cặp, panme. Chuyên dùng chi phòng hiệu chuẩn, nhà máy sản xuất máy móc

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Zalo OA