Thước đo sâu cơ khí, tên gọi nghe có vẻ tỉnh lược quá. Diễn giải cụ thể nó phải là máy đo độ sâu bằng thước cơ khí. Ý chỉ sự phân biệt với thước đo độ sâu hiển thị số, điện tử. Thước cơ thì bạn phải đọc các trị số trên vạch chia, ưu điểm tuyệt đối là chúng có giá thành cạnh tranh và dễ bảo quản. Nhược điểm là bạn cần phải có cặp nhãn quang tốt và kỹ năng đo hay đọc trị số vạch chia.

Hiển thị tất cả 10 kết quả