Thước đo mối hàng hay dưỡng đo chiều cao đường hàn. Welding gauge là một công cụ được sử dụng trong quá trình hàn để đo và kiểm tra các thông số liên quan đến quá trình hàn. Nó được thiết kế để đo độ dày của mối hàn, chiều dài của mối hàn, góc hàn, khoảng cách giữa các mối hàn và các thông số khác liên quan đến chất lượng và độ chính xác của mối hàn.

Có nhiều loại welding gauge khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng hàn khác nhau. Một số loại phổ biến bao gồm:

1. Welding Gauge đo độ dày: Được sử dụng để đo độ dày của lớp hàn để đảm bảo rằng nó tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn cụ thể.

2. Welding Gauge đo góc hàn: Được sử dụng để đo góc hàn giữa hai mặt phẳng hàn để đảm bảo rằng góc hàn đúng theo yêu cầu.

3. Welding Gauge đo chiều dài hàn: Được sử dụng để đo chiều dài của mối hàn để xác định xem nó đạt đủ chiều dài theo yêu cầu hay không.

4. Welding Gauge đo khoảng cách giữa các mối hàn: Được sử dụng để đo khoảng cách giữa các mối hàn song song hoặc vuông góc với nhau.

Sử dụng welding gauge trong quá trình hàn giúp đảm bảo rằng các thông số kỹ thuật hàn được tuân thủ và đảm bảo chất lượng mối hàn.

Dưới đây là danh sách một số welding gauge phổ biến được sử dụng trong quá trình hàn, cùng với tên tiếng Anh tương ứng:

1. Welding thickness gauge – Đo độ dày hàn
2. Fillet weld gauge – Đo khe hàn
3. Welding seam gauge – Đo chiều dài mối hàn
4. Undercut gauge – Đo rãnh xuyên
5. Welding angle gauge – Đo góc hàn
6. Convexity gauge – Đo độ lồi của mối hàn
7. Root gap gauge – Đo khe hở gốc
8. Welding spacing gauge – Đo khoảng cách giữa các mối hàn
9. Welding reinforcement gauge – Đo lớp phủ hàn
10. Porosity gauge – Đo lỗ khí
11. Welding joint gauge – Đo chiều dày nối hàn
12. Welding profile gauge – Đo hình dáng mối hàn
13. Welding surface roughness gauge – Đo độ nhám bề mặt hàn

Đây chỉ là một số ví dụ phổ biến. Có nhiều loại welding gauge khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng hàn khác nhau, và tên tiếng Anh của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và ngôn ngữ sử dụng.

Hiển thị tất cả 7 kết quả