ĐÔI LỜI MUỐN NHẮN LẠI VỚI MẤY BẠN TRẺ MỚI ĐI LÀM

Đôi lời muốn nhắn lại với mấy bạn trẻ mới đi làm

Còn trẻ khoan nghĩ đến chuyện ổn định, lao lên trước, kiếm nhiều việc mà làm, kiếm nhiều sóng gió mà đón đầu, rồi vấp ngã rồi đứng dậy và

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, bài học về giá trị sống.

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, bài học về giá trị sống

Ý niệm của bài học này xoay quanh việc nhận thức và trân trọng giá trị cuộc sống mà mỗi chúng ta có được. Bài học nhấn mạnh rằng cuộc

10 bài học từ hoạt động huấn luyện SEAL - Đô đốc William H. McRaven

10 bài học từ hoạt động huấn luyện SEAL – Đô đốc William H. McRaven

Bài phát biểu của Đô đốc William H. McRaven truyền đạt một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh cá nhân, tính kiên trì và tầm quan trọng của việc

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng – Hùng biện của học sinh

“Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” thể hiện quan điểm phản biện về hệ thống giáo dục hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh

Một dặm là thử thách quá lớn - A mile is too daunting a challenge

Một dặm là thử thách quá lớn – A mile is too daunting a challenge

Câu nói “Một dặm là thử thách quá lớn, một mét có thể còn khó khăn, nhưng từng centimet một thì cũng dễ thôi” mang một ý nghĩa sâu sắc

Đứng ngọn đồi này nhìn cỏ ngọn đồi kia xanh hơn, hãy trân quý hiện tại

Đứng ngọn đồi này nhìn cỏ ngọn đồi kia xanh hơn

Câu thành ngữ “Đứng ngọn đồi này nhìn cỏ ngọn đồi kia xanh hơn” mang một ý niệm sâu sắc về nhận thức con người đối với điều họ không

Con cáo với chùm nho: nho còn xanh lắm, chưa ăn được.

Con cáo với chùm nho: nho còn xanh lắm, chưa ăn được.

Câu chuyện “Con cáo và chùm nho” là một ngụ ngôn nổi tiếng của Aesop, mang ý nghĩa sâu sắc và phản ánh một khía cạnh rất con người trong

No pain, No gain

No pain No gain – Vượt qua thử thách sẽ đạt được thành công.

Ý niệm “No pain, No gain” mang ý nghĩa rằng không có sự cố gắng hay khó khăn nào thì không thể đạt được thành công hoặc kết quả mong

Giấy chứng nhận là con người

Giấy chứng nhận là con người

Giấy chứng nhận làm người Câu truyện phản ánh xã hội cứng nhắc, thiếu nhân ái, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau hơn

Cô giáo Thompson và Teddy

Cô giáo Thảo

Câu chuyện trên nhắn nhủ về tầm quan trọng của sự quan tâm, không phân biệt đối xử, và ảnh hưởng lớn lao của giáo viên đối với sự phát

loading