Bộ căn mẫu song song bằng thép chuyên dụng để hiệu chuẩn. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 3650. Có nhiều bộ với thành phần khác nhau.

Showing all 41 results

096 779 3398