Cặp căn mẫu song song 26055, cấp chính xác grade 00. Vogel Germany

Mã: 26055-

Cấp chính xác grade 00. Vật liệu bằng thép đặc biệt, hàng chính hãng Vogel Germany, sản xuất tại Đức, chứng chỉ đầy đủ

Mô tả

26055 Cặp căn mẫu song song, cấp chính xác grade 00. Vogel Germany

Mã sp Mua
260550
260551
260552
260553
260554
260555
  • Chờ nhập 4-8 tuần