Các phụ kiện dùng với đầu tuýp hay đầu khẩu gồm có

  1. Thanh nối dài, loại này thường cùng đầu vuông với socket.
  2. Tay quay chữ T
  3. Đầu nối giảm
  4. Đầu nối tăng
  5. Khớp xoay vạn năng, đầu lắt léo
  6. Tay quay chữ U
  7. Tay quay chữ thập +
  8. Tay vặn có cùng đầu vuôn.
  9. Tay vặn đầu lắt léo

 

Hiển thị tất cả 39 kết quả