Cảo chữ F tự động hay vam kẹp nhanh kiểu chữ F.

GH

GH Lever clamp 1 GH Lever clamp 2 GH Lever clamp 3

SGHS

SGHS Lever clamp heavy duty 2 SGHS Lever clamp heavy duty 1 SGHS Lever clamp heavy duty 3

GSH

GSH Lever clamp classiX 3 GSH Lever clamp classiX 2 GSH Lever clamp classiX 1

GK

GK Gearclamp Bessey 1 GK Gearclamp Bessey 2 GK Gearclamp Bessey 3

One-handed clamps

EHZ-2K

EHZ-2K One‑handed clamp with 2K plastic handle 1 EHZ-2K One‑handed clamp with 2K plastic handle 2 EHZ-2K One‑handed clamp with 2K plastic handle 3

DUO

DUO One‑handed clamp DuoKlamp 1 DUO One‑handed clamp DuoKlamp 2 DUO One‑handed clamp DuoKlamp 3

EZS

EZS One‑handed clamp 1 EZS One‑handed clamp 2 EZS One‑handed clamp 3

EZ

EZ One‑handed clamp 1 EZ One‑handed clamp 2 EZ One‑handed clamp 3

GTRH

Cảo kẹp nhanh chuyên dụng cho ray băng máy

GTRH All‑steel table clamp with lever handle 1 GTRH All‑steel table clamp with lever handle 2

Kẹp tự điều chỉnh ngàm linh hoạt

Cảo kẹp nhanh siêu nhẹ KLI

KLI

KLI High‑tech lever clamp KliKlamp 1 KLI High‑tech lever clamp KliKlamp 2 KLI High‑tech lever clamp KliKlamp 3

Hiển thị tất cả 12 kết quả