Dưỡng đo cứng 650919, cho máy kiểm tra độ cứng, Vogel Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 650919

Bộ dưỡng chuẩn gồm 3 chi tiết với độ cứng chuẩn khác nhau dành cho máy đo độ cứng Vogel. Với 3 màu sắc khác nhau vật liệu do chính vogel sản xuất, độ chính xác rất cao.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Bộ dưỡng đo độ cứng gồm 3 chi tiết dành riêng để hiệu chuẩn cho máy đo độ cứng 65072. Có thể mua riêng biệt từng model trong bộ, thang đo từ 40 – 80.

khối chuẩn 650919

Danh mục: