Tìm hiểu về các công trình thủy điện ở Vietnam, địa danh, công suất, chủ đầu tư, năm khởi công. Thủy điện có vai trò quan trọng với kinh tế, do chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống điện quốc gia.

Thủy điện Lai Châu - Sơn La

Danh mục các thủy điện ở Vietnam, địa danh, công suất, chủ đầu tư

Danh mục các thủy điện ở Vietnam, địa danh, công suất, chủ đầu tư, năm khởi công. STT Tên thủy điện Công suất (MW) Vị trí địa lý Chủ Đầu

loading