Bộ chuẩn song song 103 miếng 350014, chất liệu thép, cấp chính xác class 1, VOGEL Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350014

Bộ khối chuẩn kiểm tra kích thước chuẩn cho các loại thước, máy đo độ dày. Độ chính xác cao, chống mài mòn dành cho phòng hiệu chuẩn Vogel Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

350014 bộ chuẩn song song 103 miếng cấp chính xác class 1, vật liệu bằng thép. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 3650. Bao gồm 01 miếng 1.005mm, 49 mẫu từ 1.01 đến 1.49 có bước nhảy 0.01mm, 49 mẫu 0.5 đến 24.5mm bước 0.5mm, 04 mẫu từ 25 – 100mm bước nhảy 25.0mm

350014 bộ chuẩn song song 103 căn mẫu bằng thép

  • Vật liệu: bằng thép đặc biệt
  • Đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 3650.
  • Chống ứng suất mỏi, đã qua xử lý đặc biệt
  • Mỗi căn mẫu có mã hiệu riêng biệt
  • 01 miếng 1.005mm
  • 49 size: 1.01 đến 1.49mm bước nhảy 0.01mm
  • 49 size: 0.5 đến 24.5mm, bước 0.5mm
  • 04 size: 25 – 100mm, bước 25.0mm
  • Trọng lượng: 4600g

Sản phẩm tương tự