Đục gỗ lưỡi bẹt 1008 cán nhựa. Kirschen Germany

Mã: 10080

Mô tả

Đục gỗ lưỡi bẹt 1008 cán nhựa. Đục gỗ lưỡi bẹt Kirschen Germany

Đục gỗ lưỡi bẹt 1008 cán nhựa. Kirschen Germany

Mã sp Mua Kích thước lưỡi đục
1008002
2mm
1008003
3mm
1008004
4mm
1008006
6mm
1008008
8mm
1008010
10mm
1008012
12mm
1008014
14mm
1008016
16mm
1008018
18mm
1008020
20mm
1008022
22mm
1008024
24mm
1008026
26mm
1008028
28mm
1008030
30mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục:

Sản phẩm tương tự