Khay đựng các chai hóa chất cho tủ dụng cụ 1220-DH. Elora Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 1220-DH

Là móc treo khay đựng chai lọ hóa chất gồm 8 ngăn. Kích thước rộng 300x200x150 nên có thể đựng rất nhiều dụng cụ hay chai lọ khác, sản xuất tại Đức.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

1220-DH Khay đựng các chai hóa chất cho tủ dụng cụ Elora

Sản phẩm tương tự