Bộ thu phát dữ liệu chuẩn WiFi 2023105, cho dụng cụ đo lường điện tử VOGEL Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 2023105

Dùng cho truyền tải dữ liệu trong các dụng cụ đo điện tử như panme, thước kẹp, đồng hồ so, thước đo chiều cao. Giao thức không dây Wi-Fi. Phụ kiện chính hãng Vogel Germany. Chứng chỉ đầy đủ, giao hàng toàn quốc.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

2023105 bộ thu phát dữ liệu chuẩn WiFi cho dụng cụ đo lường điện tử