Reaction foot 600 D72

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 10256

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Reaction foot 600 D72, Torque range from 0 – 8.500 Nm
Art. No.: 10256
Square drive: 1 ½ inch
D1: 72mm
X: 120mm
Y1: 212mm
Y2: 116mm

Reaction foot 600 D72 - Alkitronic 10256 Reaction foot 600 D72 - Alkitronic 10256 Reaction foot 600 D72 - Alkitronic 10256