Bộ búa làm đồng 6 chi tiết 1650S6, chuyên dụng nắn chỉnh. Elora Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 1650S6

Bộ búa 6 đầu tháo lắp, chuyên dụng để nắn chỉnh kim loại.
Cán bằng gỗ đã qua xử lý mối mọt.
Đựng trong vali sắt sơn tĩnh điện 310x185x70mm
Gồm: Planishing hammer, Dome dolly, Heel dolly,
Diabolo dolly, Round anvil, Wedge dolly

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

1650S6 bộ búa làm đồng 6 chi tiết, chuyên dụng nắn chỉnh