Bộ cờ lê lực 65-335Nm vuông 1/2 inch CLLSET2. Elora Germany

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: CLLSET2

Bộ cờ lê lực chuyên dụng cho nhà xưởng, cơ khí, ô tô, dân dụng. Gồm tay cân lực đầu vuông 1/2 inch, dài lực từ 65-335Nm. Đầu tuýp 6 cạnh 8-36mm, đầu tuýp sao TX20-TX60, đầu tuýp âm 4-19mm. Elora Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

CLLSET2 Bộ cờ lê lực 65-335Nm vuông 1/2 inch và các đầu xiết Elora – Made In Germany.
– 01 Cờ lê lực đầu vuông 1.2 inch.
– Dải lực 65-335Nm / ft.lb: 50-250.
– Đầu cờ lê lực đảo chiều bằng nẫy gạt.
– Góc xoay hiệu dụng 8 độ, độ chính xác: ±3%
– Chuẩn click type, tới ngưỡng đặt sẽ kêu “tách”.
– Chuẩn: EN ISO 6789:2017 Part 1, Loại II kiểu A.
– 03 Thanh nối dài 75, 125, 250mm, vuông 1/2 inch.
– Model 770-L4, 770-L5, 770-L6.
– 22 Đầu tuýp lục giác 8-36mm, vuông 1/2 inch.
– Size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm.
– 11 Đầu tuýp lục giác âm 4-19mm, vuông 1/2 inch.
– Size : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm
– 09 Đầu tuýp sao TX20-TX60, vuông 1/2 inch.
– Size đầu sao: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60.
– Đựng trong thùng carton chuyên dụng.
– Vật liệu: Elora Crom-Vanadium.

Danh mục: