Cặp đục gỗ 1056 vát 45 độ trái – phải. Krischen Germany

Mã: 10560

Mô tả

Cặp đục gỗ 1056 vát 45 độ trái – phải. Krischen Germany

Bộ đục gỗ 1056 với cặp lưỡi thẳng vát xéo 45 độ. Krischen Germany

Mã sp Mua Kích thước lưỡi đục
1056012
12mm
1056020
20mm
1056026
26mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: