Bộ 5 cái nẹp từ tính cho dây gia nhiệt trung tần 350200975.

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350200975

Bộ gồm 5 cái giống nhau đựng trong hộp carton, dùng cho giữ dây gia nhiệt trên các phôi có từ tính. Đuôi nhôm uốn cong được. Phụ kiện chính hãng BETEX – Netherlands.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Bộ 5 cái nẹp từ tính cho dây gia nhiệt trung tần.