Đèn tín hiệu cho máy gia nhiệt trung tần Signal tower MF V 2.5 + V 3.0

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350200998

Tháp đèn tín hiệu cho máy gia nhiệt bằng cuộn dây.
Dùng cho cả phiên bản V2.5 và V3.0.
Cả máy có công suất 22kW và 44kW.
Hàng chính hãng BETEX Holland.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Đèn tín hiệu cho máy gia nhiệt trung tần Signal tower MF V 2.5 + V 3.0

Sản phẩm tương tự