Danh mục cảm biến của máy đo bề dày thành MiniTest FH

Mã: 80-178-

Các cảm biến và phụ kiện trên cho phép MiniTest FH đáp ứng nhiều yêu cầu đo lường khác nhau, từ các ứng dụng tiêu chuẩn đến các yêu cầu đặc biệt trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. ElektroPhysik – Made in Germany.

Mô tả

Danh mục cảm biến của máy MiniTest FH đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu đo lường trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cảm biến được thiết kế để đo độ dày thành của các vật liệu không chứa sắt, từ các bao bì như chai và thùng chứa đến các vật liệu composite, nhôm và titan.

Cảm biến

Loại Cảm Biến Phạm Vi Đo Bao Gồm
FH2 0… 2,3 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 0,5 mm, 1,5 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH2-90 0… 2,3 mm Như trên, cộng với giấy chứng nhận DIN 55350 M
FH2-M 0… 4,5 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 0,5 mm, 1,5 mm, 3 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), 20 bi từ (1,5 mm, 3 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH2-M-90 0… 4,5 mm Như trên
FH4 0… 6 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 1 mm, 3 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4-90 0… 6 mm Như trên
FH4-1 0… 6 mm Tính năng bổ sung đo bằng bi thép đường kính 1 mm, nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,15 mm, 0,25 mm, 1 mm, 3 mm), tiêu chuẩn không (1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4-1-90 0… 6 mm Như trên
FH4-M 0… 9 mm Phạm vi tăng cường/chỉnh sửa cho bi từ, nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 1 mm, 3 mm, 8 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi từ (1,5 mm), 20 bi từ (3 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4M-90 0… 9 mm Như trên
FH4cc 0… 4 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 1 mm, 3 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4cc-90 0… 4 mm Như trên
FH4cc-M 0… 8 mm Phạm vi tăng cường/chỉnh sửa cho bi từ, nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (0,25 mm, 1 mm, 3 mm, 8 mm), tiêu chuẩn không (1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm), 100 bi (1,5 mm, 2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi từ (1,5 mm), 20 bi từ (3 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4cc-M-90 0… 8 mm Như trên
FH4-WIRE 0.. 13 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (1 mm, 3 mm, 8 mm), tiêu chuẩn không cho dây (0,66 mm, 1,15 mm), 20 dây đo (0,66 mm, 1,15 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH4-WIRE-90 0.. 13 mm Như trên
FH-10 0… 13 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (1 mm, 3 mm, 8 mm), tiêu chuẩn không (2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm), 100 bi (2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi (6 mm), 10 bi (9 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH10-M 0… 24 mm Phạm vi tăng cường/chỉnh sửa cho bi từ, nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (1 mm, 3 mm, 8 mm, 18 mm), tiêu chuẩn không (2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm), 100 bi (2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi (6 mm), 10 bi (9 mm), 20 bi từ (4 mm), 20 bi từ (6 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH10cc 0… 12 mm Nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (1 mm, 3 mm, 8 mm), tiêu chuẩn không (2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm), 100 bi (2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi (6 mm), 10 bi (9 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất
FH10cc-M 0… 23 mm Phạm vi tăng cường/chỉnh sửa cho bi từ, nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, tiêu chuẩn độ chính xác (1 mm, 3 mm, 8 mm, 18 mm), tiêu chuẩn không (2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm), 100 bi (2,5 mm), 50 bi (4 mm), 25 bi (6 mm), 10 bi (9 mm), 20 bi từ (4 mm), 20 bi từ (6 mm), giấy chứng nhận của nhà sản xuất

Cảm biến FH2 (0-2,3 mm) và FH2-90 (0-2,3 mm) phù hợp cho các ứng dụng đo lường tiêu chuẩn, đi kèm nắp bảo vệ, ống chắn, và chân dò. FH2-M (0-4,5 mm) và FH2-M-90 (0-4,5 mm) cung cấp phạm vi đo lớn hơn và đi kèm với bi từ tính.

Cảm biến FH4 (0-6 mm) và FH4-90 (0-6 mm) lý tưởng cho đo độ dày thành trung bình, trong khi FH4-1 (0-6 mm) và FH4-1-90 (0-6 mm) thêm tính năng đo bằng bi thép đường kính 1 mm. FH4-M (0-9 mm) và FH4M-90 (0-9 mm) cung cấp phạm vi đo lớn hơn và hỗ trợ bi từ tính.

Các cảm biến FH10 (0-13 mm) và FH10-M (0-24 mm) phù hợp cho các ứng dụng đo lường độ dày thành lớn, đặc biệt trong sản xuất cơ khí và hàng không. Các phiên bản FH10cc và FH10cc-M với nắp có thể thay thế cung cấp phạm vi đo rộng hơn và tính năng chỉnh sửa cho bi từ tính.

Phụ kiện bao gồm công tắc chân, cáp RS 232C, hộp kết nối đa năng và các loại bi thép và bi từ tính với nhiều kích thước khác nhau. Tùy vào nhu cầu cụ thể, người dùng có thể chọn cảm biến và phụ kiện phù hợp để tối ưu hóa quá trình đo lường và đảm bảo độ chính xác cao nhất.

80-178-0000 FH2
thang đo từ 0 đến 2,3 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 0,5 mm và 1,5 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-178-0100 FH2-90
thang đo từ 0 đến 2,3 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 0,5 mm và 1,5 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất DIN 55350 M

80-178-0200 FH2-M
thang đo từ 0 đến 4,5 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 0,5 mm, 1,5 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm, cũng như bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • 20 viên bi từ tính mỗi loại đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-178-0300 FH2-M-90
thang đo từ 0 đến 4,5 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 0,5 mm, 1,5 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm, cũng như bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • 20 viên bi từ tính mỗi loại đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-0600 FH4
thang đo từ 0 đến. 6 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất DIN 55350 M

80-174-1000 FH4-90
thang đo từ 0 đến 6 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-0300 FH4-1
thang đo từ 0 đến. 6 mm

 • Tính năng bổ sung: đo bằng bi thép đường kính 1 mm
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,15 mm, 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1 mm, 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-1100 FH4-1-90
thang đo từ 0 đến 6 mm

 • Tính năng bổ sung: đo bằng bi thép đường kính 1 mm
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,15 mm, 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1 mm, 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-0500 FH4-M
thang đo từ 0 đến. 9 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm và cho bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi từ tính đường kính 1,5 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-1200 FH4M-90
thang đo từ 0 đến 9 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm và cho bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi từ tính đường kính 1,5 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-0650 FH4cc
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 4 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-1050 FH4cc-90
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 4 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm và 3 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-0510 FH4cc-M
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 8 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm và cho bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi từ tính đường kính 1,5 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-1250 FH4cc-M-90
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 8 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 0,25 mm, 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho đường kính bi 1,5 mm, 2,5 mm và 4 mm và cho bi từ tính đường kính 1,5 mm và 3 mm,
 • 100 viên bi mỗi loại đường kính 1,5 mm và 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi từ tính đường kính 1,5 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 3 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

82-174-0082 Nắp thay thế cho FH4cc và FH4cc-M

80-174-0050 FH4-WIRE
thang đo từ 0 đến 13 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho dây đường kính 0,66 mm và 1,15 mm mỗi loại,
 • 20 dây đo đường kính 0,66 mm và 1,15 mm mỗi loại,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-174-1300 FH4-WIRE-90
thang đo từ 0 đến 13 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò,
 • 1 tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm và 8 mm,
 • 1 tiêu chuẩn không cho dây đường kính 0,66 mm và 1,15 mm mỗi loại,
 • 20 dây đo đường kính 0,66 mm và 1,15 mm mỗi loại,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-175-0900 FH-10
thang đo từ 0 đến. 13 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, một tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm và 8 mm, một tiêu chuẩn không cho đường kính bi 2,5 mm, 4 mm, 6 mm và 9 mm,
 • 100 viên bi đường kính 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi đường kính 6 mm, 10 viên bi đường kính 9 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-175-0600 FH10-M
thang đo từ 0 đến 24 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, một tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm, 8 mm và 18 mm, một tiêu chuẩn không cho đường kính bi 2,5 mm, 4 mm, 6 mm và 9 mm,
 • 100 viên bi đường kính 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi đường kính 6 mm, 10 viên bi đường kính 9 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 4 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 6 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-175-1400 FH10cc
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 12 mm

 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, một tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm và 8 mm, một tiêu chuẩn không cho đường kính bi 2,5 mm, 4 mm, 6 mm và 9 mm,
 • 100 viên bi đường kính 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi đường kính 6 mm, 10 viên bi đường kính 9 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

80-175-1500 FH10cc-M
với nắp có thể thay thế thang đo từ 0 đến 23 mm

 • Tính năng bổ sung: phạm vi tăng cường/ chỉnh sửa cho bi từ tính
 • Bao gồm: nắp bảo vệ, ống chắn, chân dò, một tiêu chuẩn độ chính xác khoảng 1 mm, 3 mm, 8 mm và 18 mm, một tiêu chuẩn không cho đường kính bi 2,5 mm, 4 mm, 6 mm và 9 mm,
 • 100 viên bi đường kính 2,5 mm, 50 viên bi đường kính 4 mm, 25 viên bi đường kính 6 mm, 10 viên bi đường kính 9 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 4 mm, 20 viên bi từ tính đường kính 6 mm,
 • Giấy chứng nhận của nhà sản xuất

Phụ kiện tùy chọn mua thêm cho máy Minitest FH

 • 82-190-0001 Công tắc chân cho MiniTest FH
 • 82-190-0002 Cáp RS 232C cho MiniTest FH
 • 82-190-0003 Hộp kết nối đa năng cho MiniTest FH
 • 82-175-0069 Nắp thay thế cho FH10cc và FH10cc-M

Phụ kiện (Bi thép và Bi từ tính)

bảng tổng hợp các bi thép và bi từ tính cho máy MiniTest FH

STT Loại bi Kích thước
Ømm
Mã Hàng Giá Bán
1 Bi thép 1 mm 82-174-0016 100 viên
2 Bi thép 1,5 mm 82-174-0004 100 viên
3 Bi thép 2,5 mm 82-175-0004 100 viên
4 Bi thép 4,0 mm 82-175-0005 50 viên
5 Bi thép 6,0 mm 82-175-0006 25 viên
6 Bi thép 9,0 mm 82-175-0014 10 viên
7 Bi từ tính 1,5 mm 82-174-0029 25 viên
8 Bi từ tính 3 mm 82-174-0030 20 viên
9 Bi từ tính 4 mm 82-175-0023 20 viên
10 Bi từ tính 6 mm 82-175-0024 20 viên

Các mã hàng này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và đặt mua các bi thép và bi từ tính phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ khi sử dụng máy đo MiniTest FH.

Mã sp Mua Thang đoLoại cảm biến
80-178-0000
0 - 2.3mmFH2
80-178-0100
0 - 2.3mmFH2-90
80-178-0200
0 - 4.5mmFH2-M
80-178-0300
0 - 4.5mmFH2-M-90
80-174-0600
0 - 6mmFH4
80-174-1000
0 - 6mmFH4-90
80-174-0300
0 - 6mmFH4-1
80-174-1100
0 - 6mmFH4-1-90
80-174-0500
0 - 9mmFH4-M
80-174-1200
0 - 9mmFH4-M-90
80-174-0650
0 - 4mmFH4cc
80-174-1050
0 - 4mmFH4cc-90
80-174-0510
0-8mmFH4cc-M
80-174-1250
0-8mmFH4cc-M-90
80-174-0050
0-13mmFH4-WIRE
80-174-1300
0-13mmFH4-WIRE-90
80-175-0900
0-13mmFH-10
80-175-0600
0 - 24mmFH10-M
80-175-1400
0 - 12mmFH10cc
80-175-1500
0 - 23mmFH10cc-M
 • Chờ nhập 4-8 tuần

Lựa chọn thêm nếu cần

Mã sp Mua Hình Sản phẩm
80-190-0000
Máy đo bề dày thành chai Minitest FH – ElektroPhysik Germany Máy đo bề dày thành chai Minitest FH - ElektroPhysik Germany

Thích hợp cho chai, thùng chứa, vật liệu composite, nhôm và titan. Thiết bị sử dụng xử lý tín hiệu số, hiệu chuẩn nhanh AI, chuyển dữ liệu qua USB, RS232C, Bluetooth và hỗ trợ nhiều cảm biến cho các nhiệm vụ đo lường khác nhau.

 • Chờ nhập 4-8 tuần

Đánh giá

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết đánh giá hữu ích cho người mua và là tăng thêm hiểu biết về sản phẩm.
Chúng tôi sẽ có quà tặng có giá trị để ghi nhận sự đóng góp của các bạn.