106940 Cáp kết nối giữ bộ PRO.C với bộ phân phối PRO MP-6

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 106940

Giá từ: 1.310.000
VAT 10%
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

106940 Cáp kết nối giữ bộ PRO.C với bộ phân phối PRO MP-6