Đầu kết nối cho bơm mỡ Perma CLASSIC A810, ren trong ngoài G1/4

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: A810

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

A810 Đầu kết nối (Oil throttle) cho bơm mỡ perma CLASSIC ren trong ngoài G1/4 x G1/4. Chính hãng Perma.