Cuộn dây 3m, 44KW cho máy gia nhiệt quấn dây

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350200986

Dùng để tối ưu hóa chiều dài dân quấn gia nhiệt. Đoạn dây này có tác dụng giống như dời gần ổ cắm dây về vị trí phôi. Các khớp nối tháo lắp nhanh, an toàn, dây mềm, bọc cách điện và cách nhiệt. BETEX – Netherlands.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Cuộn dây nối dài 3m cho máy gia nhiệt trung tần 44KW

Sản phẩm tương tự